Silisli sac, barındırdığı silisyum sayesinde manyetik kayıpları en aza indirgeyen ve yüksek verim sağlayan bir metal ürünüdür. Özellikle elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan bu ürün, yüksek iletkenliğe sahiptir. Demire katılan silis, demirin manyetik özelliklerinde meydana gelebilecek değişiklikleri azaltır ve demiri daha kararlı bir hale getirir.

OMG Demir Çelik A.Ş. Yassı Metal olarak, Silisli sac kesimi için sahip olduğumuz yüksek stok ve üretim kalitesi sayesinde, müşteri beklentilerini en yüksek standartlarda karşılıyoruz.

Silisli Sac Kesim Yöntemleri

Silis sac kesimi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında; mekanik kesme yöntemi, lazer kesme yöntemi ve aşındırıcılı su jeti ile kesme yöntemleri bulunmaktadır.

Mekanik Kesme Yöntemi

Bu yöntem, birçok sac malzemenin kesimi için kullanılmaktadır. Bu kesme yönteminin en büyük dezavantajı, uygun kesme kalıbının tasarlanmasının maliyetli olmasıdır. Silisli sac kesimi için kullanılan bu yöntem, bazen kesme kenarlarında homojen olmayan mekanik gerilmelere neden olabilir. Bunun yanında mekanik kesme yönteminde optimum kesme parametreleri iyi belirlenmelidir. Aksi bir durumda, kesme kenarlarında çapaklanma meydana gelebilir.

Lazer Kesme Yöntemi

Lazer kesme yöntemi; metal, ametal, sert ve sünek malzemelerin kesilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Diğer kesim yöntemlerine göre talaş kaldırma oranı daha azdır. Silisli sac kesimi için kullanılmasının en önemli nedeni, kesme bölgesinde yerel ısı oluşumu ve deformasyonun en aza indirilebilmesidir. Lazer kesme işlemi, malzeme özellikleri ve lazer ışınından etkilenmektedir.

Aşındırıcılı Su Jeti Kesme Yöntemi

Silisli sac kesimi için kullanılan yöntemlerden birisi de aşındırıcılı su jeti kesme yöntemidir. Bu yöntemde sabit kesite sahip boru içerisinden basınç ile gönderilen su, daralan bölüme doğru akarken suyun hızının artmasına neden olur. Su içerisinde yer alan aşındırıcılar, basınç ile birlikte malzeme yüzeyinde mikro kırılmalar oluşturur. Bu kırılma işlemi, malzemenin kesilebilmesi için devam eder. Ancak bu işlem sırasında yöntemin parametreleri oldukça iyi bilinmelidir. Bu parametreler ikiye ayrılır. Bunlar bağımlı ve bağımsız değişkenlerdir.

Sektöründe uzun yıllar hizmet veren tecrübeli bir firma olarak, modern ve son teknoloji makine parkurlarında silisli sac kesme işlemi gerçekleştirmekteyiz.