Metal ürünler, yüzyıllardır kaliteyi ve dayanıklılığı arttırmak amacı ile kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok sektörün olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında yer alan metal ürünler, ülkemiz ticaretinde de büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de metal sektörü dâhilinde pek çok ürünün imalatı gerçekleştirilmekte ve diğer sektörlerin beklentileri ve talepleri karşılanmaktadır.

Metal sektörünün doğuşuna baktığımızda, metalin ilk olarak ağır sanayide kullanıldığını görmekteyiz. Geçmişte pek çok ürünün imalatında kullanılan metal, günümüz sanayisinin de vazgeçilmez ürünlerinin başında gelmektedir. Bunun en önemli nedeni ise, pek çok sektörün imalatını yaptığı ürünlerde dayanıklı malzemelerin kullanılması gerekliliğidir. Metal ise, dayanıklılık anlamında en verimli üründür denilebilir.

Türkiye’de metal sektörü, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte giderek gelişmektedir. Bu anlamda kullanılan metalin kalitesi de oldukça yükselmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemiz, metal üretim kalitesinde Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler ile birlikte başı çekmektedir. Bu durum, ülkemizin metal üretimi konusundaki özverisi ve çabasının bir sonucudur denilebilir.

Türkiye’de Metal Sektörü Yatırımları

Türkiye’de metal sektörünün önde gelen müşteri potansiyeli, ana üretim sanayileri olarak bilinmektedir. Çünkü metal malzemenin kullanılabilmesi için öncelikli olarak çeşitli şekillerde biçimlendirilmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde metal sektörüne yapılan yatırımların büyük bir kısmı otomotiv sektörü tarafından yapılmaktadır. Ancak metal sektörüne yatırım yapan tek sektör otomotiv sektörü değildir. Aynı zamanda ağır makine sanayicileri de, metal sektörüne büyük yatırımlar yapmaktadır. Bunları, düşük bütçeli, küçük yatırımlar takip etmektedir.

Türkiye’de metal sektörünün günümüzde geldiği konum göz önünde bulundurulduğunda, ilerleyen yıllarda dünya çapında çok daha iyi yerlerde olacağı söylenebilir. Bunların yanında Türkiye’nin ekonomisi, metal üretiminde çalıştırdığı işçi sayısı ve kullandığı para birimi sayesinde, metal üretimi diğer Avrupa ülkelerinden çok daha düşük bir bütçeye denk gelmektedir. Bu durum ise ülkemizin dışa yönelik pazar payını daha da arttırmaktadır. Dışa yönelik pazar payının artması, teknoloji geliştirebilmemiz açısından olumlu etki yaratmaktadır.

Yüzyıllar boyunca dayanıklılığı ile tercih edilen bir ürün olan metal malzemenin Türkiye’de imalatı ve pazarlanmasının, ilerleyen teknoloji ve yapılacak yatırımlar ile daha da gelişeceği tahmin edilmektedir.